Jo Duhan

A+ A A-

Biologji bërthamë, varianti A, skema dhe zgjidhja

Biologji e thelluar, varianti A, skema dhe zgjidhja

Fizikë bërthamë, varianti A, zgjidhje

Fizikë e thelluar, varianti A, zgjidhje

Kimi bërthamë, varianti A, zgjidhje

Kimi e thelluar, varianti A, zgjidhje

Matematikë e thelluar, varianti A, zgjidhje

Ekonomi bërthamë, varianti A, skema e vlerësimit

Ekonomi e thelluar, varianti A, skema e vlerësimit

Filozofi, skema e vlerësimit

Gjuha frënge, varianti A, skema e vlerësimit

Gjuha frënge, varianti B, skema e vlerësimit

Gjuha gjermane, skema e vlerësimit

Gjuha greke, varianti A, skema e vlerësimit

Gjuha greke, varianti B, skema e vlerësimit

Histori arti, skema e vlerësimit

Gjuha italiane, varianti A, skema e vlerësimit

Gjuha italiane, varianti B, skema e vlerësimit

Psikologji, skema e vlerësimit

Qytetari, varianti A dhe B, skema e vlerësimit

Sociologji, varianti A dhe B, skema e vlerësimit

Gjuha spanjolle, varianti A, skema e vlerësimit

Gjuha spanjolle, varianti B, skema e vlerësimit

Gjuha turke, varianti A sesioni I, skema e vlerësimit

Gjuha turke, varianti B sesioni I, skema e vlerësimit

Gjeografi bërthamë, varianti A, skema e vlerësimit

Gjeografi e thelluar, skema e vlerësimit

Histori bërthamë, varianti A, skema e vlerësimit

Histori e thelluar, skema e vlerësimit

Letërsi e thelluar, varianti A, skema e vlerësimit

Letërsi e thelluar, varianti B, skema e vlerësimit

Teknologji bërthamë, varianti A, zgjidhje

Teknologji e thelluar, zgjidhje

blue green orange red

Copyright AKP 2015. All rights reserved.